Forside Aktuelt For høye legionalleverdier i en av dusjene på Kirkebygden skole - situasjon under kontroll

For høye legionalleverdier i en av dusjene på Kirkebygden skole - situasjon under kontroll

Oppdatert: 22.05.18

Våler kommune informerer om at legionellaverdiene målt i en av dusjene på Kirkebygden skole er litt for høye. Garderoben er nå stengt og det jobbes med å finne årsaken. De andre prøvene i de andre garderobene var meget bra.

 Kommuneoverlege Rune Davidsen er informert og han uttaler at: «mønsteret kan tyde på en lokal årsak i den nå stengte garderoben. Derfor er det så langt greit slik kommunen har håndtert dette. Med tiltak rettet mot den delen av anlegget der forhøyede verdier er påvist og dessuten hyppig kontroll og prøvetaking i resten av garderobene, bør vel sikkerheten inntil videre være tilstrekkelig ivaretatt.»

 

Miljørettet helsevern er også informert og kommunen vil gi fortløpende informasjon når det er noe nytt å melde vedrørende situasjonen.

 

For informasjon om legionella: https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/