Forside Aktuelt Folkehelseundersøkelse 2021

Folkehelseundersøkelse 2021

Oppdatert: 09.11.21

8. november går startskuddet for en av Norges største folkehelseundersøkelser. 250 000 innbyggere i Viken inviteres til å svare på spørsmål om hvordan de opplever egen helse, trivsel, livskvalitet og nærmiljøet sitt.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Viken fylkeskommune og vil gi viktig kunnskap om hvordan folk har det i Viken og hvordan de trives i nærmiljøet der de bor. Alle Vikens 51 kommuner er en del av denne undersøkelsen.

God helse og trivsel i ditt nærmiljø

For å skape et godt nærmiljø for deg, der du bor, må vi vite mer om hvordan du har det. Derfor er det viktig at DU svarer på undersøkelsen.

-Hvis vi skal skape gode lokalsamfunn og nærmiljø må vi vite hvordan folk har det. For at denne undersøkelsen skal gi et treffsikkert bilde av hvordan befolkningen har det, trenger vi hjelp fra innbyggere i alle kommuner i Viken. Dette er din mulighet til å fortelle oss hvordan du har det, sier Annette Lindahl Raakil.

Hun er fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken og har også ansvar for folkehelse. Hun håper så mange som mulig vil bidra til en bedre folkehelse gjennom å delta i undersøkelsen.

Cat 5883330 1920

Spørreundersøkelsen sendes ut
8. november 2021

8. november får altså over 250 000 innbyggere over 18 år i Vikens en invitasjon til å delta i undersøkelsen. Utvalget er tilfeldig og invitasjonen går ut på e-post og SMS. Spørsmålene handler om alt fra trivsel i nærmiljø til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol. Undersøkelsen er på bokmål og kan besvares fra smarttelefon, nettbrett eller PC.

Det vil være mulig å svare på undersøkelsen til og med 26. november.

Les mer om Folkehelseundersøkelsen 2021 på hjemmesiden til Viken Fylkeskommune:

FOLKEHELSEUNDERSØKELSEN 2021
To go biking 5178398 1920