Forside Aktuelt Flytting av interkommunal koronalegevakt

Flytting av interkommunal koronalegevakt

Oppdatert: 14.04.20

Mandag 6. april flyttet den interkommunale koronalegevakten fra Solli skole til Peer Gynt helsehus. Det skjedde i forbindelse med at det ble etablert en egen koronaklinikk på Peer Gynt helsehus.

Den interkommunale koronalegevakten er flyttet til Peer Gynt helsehus

Koronalegevaktens telefoner vil være åpne hele under hele flyttingen, og innbyggerne skal fortsatt ta kontakt på tlf. 404 04 919 før eventuelt oppmøte på koronalegevakt. Innbyggere får som tidligere oppmøtetidspunkt etter å ha tatt kontakt. Flyttingen vil i liten grad påvirke driften av koronalegevakten.

TLF: KORONALEGEVAKTEN 404 04 919

Om koronalegevakten

Koronaklinikken vil bestå av den allerede etablerte koronalegevakten og av kommunale akutte døgnplasser (KAD), slik at døgnplasser og legevakt samlokaliseres. Avdelingene samlokaliseres for å sikre et helthetlig pasientforløp, og for å benytte kompetanse, ressurser og utstyr på tvers.

Fra onsdag 16.4 vil også de akutte døgnplassene være etablert. Ved oppstart vil 18 døgnplasser ved klinikken stå klare til å ta imot pasienter fra Sykehuset Østfold med behov for helsehjelp på kommunalt nivå, i tillegg til pasienter som har behov for innleggelse i et kommunalt døgntilbud fra koronalegevakten. Kommunene i regionen vil samarbeide tett rundt driften av klinikken, for å sikre forsvarlig drift av det ekstraordinære helsetilbudet.

Risikovurdering

Det er gjennomført risikovurdering knyttet til bruk av aktuelle lokaler i Peer Gynts helsehus, og tiltak er iverksatt for å ivareta både pasienter og medarbeidere.

Vi vil gjerne takke Høgskolen i Østfold, ved Senter for simulering og innovasjon, og ambulanselinjen ved Malakoff videregående skole, for at de låner oss utsyr til bruk i klinikken