Forside Aktuelt Husk å levere fellingsrapport for rådyr

Husk å levere fellingsrapport for rådyr

Oppdatert: 08.03.23

Har du husket å levere fellingsrapport for rådyr?

I Våler er det 167 rådyrvald. Under halvparten har levert fellingsrapport. Fristen er 3 uker etter jakttidens slutt. Kommunen må sende samlerapport til Statistisk Sentralbyrå, så det haster med å få meldt inn.

Bruk fortrinnsvis tilsendt svarslipp ved rapportering, eller du kan rapportere elektronisk.

Husk at det også skal rapporteres når det ikke er felt noe og at det skilles mellom kalv og voksne (1,5 år må ikke spesifiseres).

RAPPORTER ELEKTRONISK PÅ HJORTEVILTREGISTERET.NO (NY FANE)