Forside Aktuelt Endelig er gravingen i gang!

Endelig er gravingen i gang!

Oppdatert: 23.05.19

Den 22. mai var alle involverte parter i ny gang- og sykkelvei-prosjektet langs fylkesvei 120 samlet på herredshuset for å feire oppstarten.

-Dette er et meget viktig prosjekt for Våler kommune, sier ordfører Reidar Kaabbel, ikke minst med tanke på å øke trafikksikkerheten langs denne veistrekningen. Prosjektet er et viktig bidrag til å levere på Våler kommunes strategiske folkehelseplan for 2014-2026. I denne planen blir gang- og sykkelvei pekt på som viktige tiltak for god folkehelse, dette starter vi å gjøre noe med nå. Jeg ønsker også å berømme alle involverte parter i dette prosjektet, uten god samarbeidsånd, hadde vi ikke vært her vi er i dag, avslutter Kaabbel.

Gang- og sykkelvei langs fv 120 er et mangefunksjonsprosjekt som gir bidrag til følgende mål og fordeler:

1. Komplett gang- og sykkelvei, med asfalt og lys fra Våler Næringspark til Middagsåsen

2. Positivt bidrag til folkehelse

3. Økt trafikksikkerhet på denne strekningen

4. Nye og behovsprøvde løsninger for vann som legger til rette for utvikling av Våler sentrum (Kirkebygden). I tillegg klargjør den behov ved en utbygging av ny ungdomsskole.

5. Den bidrar til å sikre nødvendige brannkrav i forhold til slokkevann til blant annet Kirkebygden barne- og ungdomsskole.Fv120C

En fornøyd ordfører Reidar Kaabbel.

Samarbeid:

Etter flere år med møter mellom kommune og fylkeskommune, ble det i 2016 satt ned en komite som skulle se på løsninger for å flytte den planlagte vannledningen til Våler vannverk fra nord til sør og løsninger på økonomisk fordeling mellom de involverte partene; Våler kommune, Våler vannverk og Østfold fylkeskommune. Fylkeskommunen behandlet deretter søknaden fra komitemøtet, og i februar 2017 vedtok fylkesutvalget å være med på å finansiere et felles prosjekt med ny vannledning og gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120.

Lurer du på hvorfor det startes på akkurat denne strekningen?

Dette arbeidet som har startet nå, er nettopp det, en start på å få en komplett gang- og sykkelvei fra Folkestad til Mosseporten. Grunnen til at strekningen som tas nå kan virke litt „halvveis“ er at samarbeidspartnere i utgangspunktet ble med på strekningen Våler næringspark til Voldeng-krysset (altså Såner-krysset). Våler kommune fikk altså i dette første steget Østfold fylkeskommune og Våler vannverk til å bli med litt lenger, frem til Middagsåsen, men altså ikke helt fram til målet, som var Torsheim. Å ferdigstille en komplett gang- og sykkelvei fra næringsparken til Augerød avhenger av ytterliggere utbygginger i næringsparken.


Hva sier fylkeskommunen om samarbeidet og prosjektet?

-Leder for samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav Moe, sier at dette prosjektet er noe han tenker på med et smil om munnen. Det at vi ser at samarbeid på tvers av sektorer og med privat næringsliv får disse resultatene er meget gledelig. Dette er samskapning i praksis. I Østfold-øyemed ser vi at små kommuner, og da spesielt Våler og Hvaler er de to kommunene med størst gjennomføringskraft når det kommer til prosjekter. Østfold fylkeskommune ser at suksessen i disse kommunene er at eierskapet ligger i kommunen, avsluttet Moe.

Fylkesvaraordfører, Siv Jacobsen, berømmer også prosjektet og sier det er bra å endelig være i gang. Går alt etter planen klipper vi snoren når våren er her i 2020, og vålersokningene kan gå og sykle på strekningen vi nå har startet på, avslutter Jacobsen.

Fv120A

Her vil man kunne gå og sykle våren 2020.