Forside Aktuelt Elever har restaurert veiskrape

Elever har restaurert veiskrape

Oppdatert: 07.05.19

TIP-elevene på Tomb vgs har gjennomført Prosjekt veiskrape

En gammel veiskrape fra skogeierne i Våler ble tatt inn i elevverksted på Tomb i høst. -Nå er den som ny igjen, og vi er mektig imponert over innsatsen og resultatet til elevene. Veiskrapa vil kunne gjøre en god jobb på skogsveiene i Våler i kanskje 25 år til, sier skogbrukssjef i Våler, Sven O Martinsen. Han og skogeierne i Våler sender en stor takk til elvene på Tomb!

Det var faglærer Hans Kristian Bakke som fanget opp at veiskrapa trengte store reparasjoner og fikk ideen om et elevprosjekt på Tomb. Gjennom skoleåret har elevene i Vg1 Teknikk og industriell produksjon demontert, opprettet, redesignet og forsterket. Etter at jobben var ferdig, ble hele maskinen malt opp, også av elevene.

-Her var det nok av kompetansemål som kunne dekkes og samtidig være et spennende utviklingsprosjekt, sier Hans Kristian som sammen med to andre lærere har drevet prosjektet fram.

Elevene var med på å finne nye og bedre løsninger for å gjøre skrapa mer brukervennlig. Hans Kristian forteller at elevene bar med seg tanken for utvikling av skrapa også etter skoletid og dukket opp neste dag med kreative løsninger – som lot seg realisere! Anders Hustuft Otterstad fra Rygge, er en av elevene som har deltatt ivrig i prosjektet og kommet med smarte løsninger. -Dette har gitt oss elevene stort læringsutbytte, og ikke minst er det faktisk noen som får nytte og glede av det vi gjør, sier Anders. - Dette har ikke bare vært en modelløvelse, sier han. Og når skogbrukssjefen så de ferdige løsningene og kommenterte at dette var noe de lenge hadde tenkt på, var det en flott bekreftelse for Anders og de andre elevene.

Veiskrapa er kjøpt inn for bruk av alle skogeiere i Våler og er ca 25år gammel. Det er ca 170 skogeiere i Våler, og det er en lang rekke skogeiendommer som får nytte av den jobben som er gjort, forteller skogbrukssjef Sven. O. Martinsen. Til daglig står skrapa plassert på en gård mitt i kommunen, hos Trygve Spjøter som organiserer utleien.

Sven O. Martinsen og Trygve Spjøter møtte elevene på Tomb nylig og takket for alt arbeide som er utført. Mye pizza og brus ventet klassen neste dag!

Veiskrape

Vg1- klassen i Teknikk og industriell produksjon overleverer en «ny» veiskrape tilbake til skogeierne i Våler.

Veiskarpe1

Vg1- klassen i Teknikk og industriell produksjon overleverer en «ny» veiskrape tilbake til skogeierne i Våler. Foran fra høyre Sven O. Martinsen og Trygve Spjøter.