Forside Aktuelt Drikkevannskvalitet i Våler kommune

Drikkevannskvalitet i Våler kommune

Oppdatert: 02.10.23

For tiden kan man lese i tidsskrifter landet rundt om kokepåbud av forskjellige årsaker, blant annet koliforme og E-coli bakterier i drikkevannet

Kommunen ønsker å informere om følgende forebyggende tiltak:

  1. Våler kommune er nå selvforsynte med drikkevann, det vil si at vi produserer og distribuerer alt drikkevannet selv.
  2. Vi har ikke fått noen indikasjoner fra våre vannprøver på at vi har kontaminert drikkevann. Vi tar vannprøver jevnlig, og har igangsatt ekstraordinære prøver som en utvidelse av den vanlige prøvetakingsplanen.
  3. Vi har nylig renset alle høydebassenger og driver for tiden med spyling av hovednettet.
  4. Vi kommer til å sette noen «blødninger» på flere endepunkter som en ekstra sikkerhet. Det vil si at vi åpner noen sluser for å få spylt ut ekstra vann i noen kummer.

Hovedsakelig på grunn av spylingen av hovednettet, men også på grunn av blødning som ekstra sikkerhet, vil det kunne oppstå noe reduksjon av trykk. Vi ber derfor om litt ekstra tålmodighet i disse tider.

Tusen takk for tålmodigheten til innbyggerne i Våler kommune så langt!