Forside Aktuelt Dialogmøte om vålerskolen

Dialogmøte om vålerskolen

Oppdatert: 24.10.18

Onsdag 24.10 ble det gjennomført dialogmøte rundt vålerskolene. Deltakere var folkevalgte, elevråd, skoleledelse, tillitsvalgte og administrasjonen. Det ble gitt en orientering om IKT-satsingen i kommunen og hva som blir viktige skritt fremover. Prosjektleder Grete Nordengen gikk igjennom prosessen med 1/1-dekning av PCer og læringsbrett i skolene, fra start til utrulling og opplæring av lærere og elever i september og oktober. Viktige punkter som kom opp var videre satsing på digital kompetanse og nettvett. 

Skoleledelsen rapportere om at undervisningen har gått fra å være kapittelstyrt til emnestyrt med IKT-satsingen og at det nå er læringsøkter som gjelder.

Kommunalsjef Jo Wangen gikk igjennom tilstandsrapporten fra vålerskolen. Pr. 24.10.2018 går det 701 elever på skolene i Våler kommune. Viktige temaer som ble tatt opp fra rapporten var læringskultur, klasseledelse, nulltoleranse for mobbing og leseferdigheter. 

Tilstandsrapporten kan leses i sin helhet i lenken under.

Neste dialogmøte er planlagt i mars 2019.