Forside Aktuelt Dialog om vålerskolene

Dialog om vålerskolene

Oppdatert: 02.05.19

Torsdag 2. mai ble det gjennomført en dialogkonferanse med tema skole og opplæring. Deltakere var folkevalgte, FAU, SU, alle elevrådene, lærere, rektorer og nøkkelpersoner fra administrasjonen i Våler kommune.

Skolefaglig rådgiver, Kristin Gundersen, og skolefaglig IKT-rådgiver, Grete Nordengen, var ansvarlige for innhold og gjennomføring av konferansen. -Dette har vært en viktig dag hvor vi har fått diskutert viktige tema rundt skolene våre, sier Gundersen. Vi har gjennomgått tilstandsrapporten og sett på hvilke konkrete tiltak vi må jobbe med utifra denne. Deltakerne har sittet i grupper og kommet med innspill og kommentarer. Disse vil nå bli utarbeidet av kommunalsjefen og lagt fram som verbalpunkter for kommunestyret. Læreren er den viktigste faktoren i skolen, derfor er det også meget gledelig at vålerskolene nå har enda flere lærer som oppfyller kompetansekravene.

Når elevene våre er ferdige med sin skolegang skal de også takle endringer, være gode på sosialt samspill og ha god IKT-kompetanse. Derfor er det spesielt gledelig at "våre" elever fra 2015 og frem til i dag alle har fullført videregående opplæring, altså har vi ingen i såkalt dropout - det er vi spesielt stolte av, avslutter Gundersen.

IKT-faglig rådgiver, Grete Nordengen gikk igjennom erfaring og status rundt IKT-satsingen fra 2018. -Vi er faktisk i verdensklassen når det gjelder denne satsingen, forteller hun. Satsingen er en kontinuerlig prosess, hvor både lærere og elever tilegner seg ny, digital kompetanse.Greteogkristin

Grete Nordengen og Kristin Gundersen

Elevrådene fra alle skolene var representerte og de var spesielt opptatte av ute- og innemiljøene på skolen og det å holde fokus på å få vekk mobbing og måten elever kommuniserer med hverandre på.

Ordfører Reidar Kaabbel synes også det var en vellykket dag. -Spesielt glad ble jeg for at elevene sa at vi har så bra kontakt mellom folkevalgte og elevrådene i Våler kommune. Det har blitt en tradisjon med å gjennomføre disse dialogkonferansene - her møtes ulike grupper på tvers og diskuterer likestilt rundt bordene, en god arbeidsmetodikk, avslutter Kaabbel.

Elevrad

Elevrådet ved Kirkebygden barne-og ungdomsskole