Forside Aktuelt Detaljreguleringsplan for Fjell skytebane.

Detaljreguleringsplan for Fjell skytebane.

Oppdatert: 18.11.20

Kommunestyret vedtok i møte 12. november detaljreguleringsplan for Fjell skytebane.


Under finner du samlet saksframstilling med den politiske behandlingen og vedtak. Alle saksdokumenter ligger også her.

Vedtaket kan påklages innen 9.desember 2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING (PDF)
BEFARINGSNOTAT 20.05.2020 (PDF)
BEKREFTELSE PÅ TREKKING AV INNSIGELSE (PDF)
E-POST FRA OLE HERMAN FJELD (PDF)
E-POST FRA POLITIET (PDF)
E-POST OM SAKSBEHANDLINGSTID (PDF)
VURDERING AV FORURENSET GRUNN OG VANN (PDF)
HØRINGSUTTALELSE DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING (PDF)
HØRINGSUTTALELSE FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN (PDF)
HØRINGSUTTALELSE MILJØRETTET HELSEVERN (PDF)
HØRINGSUTTALELSE OLE HERMAN OG MAGGIE FJELD (PDF)
HØRINGSUTTALELSE ROBERT KRISTIANSEN (PDF)
HØRINGSUTTALELSE ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE (PDF)
HØRINGSUTTALELSE MED INNSIGELSE (PDF)
HØRINGSUTTALELSE MED KRAV OM BAT (PDF)
INNSIGELSESNOTAT MED FORSLAG TIL LØSNING (PDF)
KART LANDSKAPSPLAN (PDF)
KARTLEGGING AV NATURVERDIER (PDF)
OPPSUMMERINGSNOTAT MØTET 3.06.2020 (PDF)
PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING FJELL SKYTEBANE (PDF)
PLANBESTEMMELSER FJELL SKYTEBANE (PDF)
PLANKART FJELL SKYTEBANE (PDF)
PLANPROGRAM (PDF)
REGIONALT PLANMØTE (PDF)
SAMMENDRAG OG KOMMENTARER TIL HØRINGSUTTALELSER (PDF)
STØY VEDLEGG (PDF)
TILTAKSPLAN FJELL SKYTEBANE (PDF)
TRAFIKKANALYSE (PDF)
ROSANALYSE DETALJREGULERING (PDF)
FAGNOTAT OVERVANN (PDF)
FAGNOTAT STØY (PDF)
FAGNOTAT LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR (PDF)
VANNSTAND ETTER UTBYGGING (PDF)
VANNSTAND FØR UTBYGGING