Forside Aktuelt Bli med på digital skoledugnad

Bli med på digital skoledugnad

Oppdatert: 06.04.18

Våler kommune har satt i gang arbeidet med fremtidens barne- og ungdomsskole på Kirkebygden.

Nå inviterer vi innbyggerne til en digital skoledugnad for å få innspill om de utfordringene de opplever med skolen i dag og ideer til hvordan den bør fungere i morgen.

 Våler kommune er den første kommunen i Norge som tar i bruk denne formen for innbyggerinvolvering. På vaalerdugnad.no ønsker kommunen å etablere en kommunikasjonsplattform hvor innbyggerne kan dele, diskutere og avgi stemmer på det de synes er viktig rundt temaet skole.

 

I dag snur ny teknologi og raske endringer opp ned på den ene bransjen etter den andre. Derfor er vi som jobber med utdanning i kommunen også nødt til å tenke nytt. Våler kommune tror det er verdifullt å jobbe sammen med de som bruker skolen for å få innsikt om hva som må tenkes på for å planlegge for en enda bedre skole. Derfor tas det nå i bruk et helt nytt digitalt dugnadsverktøy som gjør det enkelt for alle å dele, diskutere og stemme på hva slags skole de ønsker seg i fremtiden, sier kommunalsjef Bent Melleby i Våler kommune.

 

 

Vil satse videre på brukerinvolvering i utviklingen av kommunen

Rådmann Petter Haugen forteller at brukerinvolvering i tjenesteutviklingen er et satsingsområde for Våler kommune. Derfor gjennomføres dette pilotprosjektet. Han mener at metodikken vil bli et sentralt verktøy i kommunens innovasjonsarbeid i tiden fremover.

Våler kommunes visjon er å dyrke nærhet for å skape fremtidens muligheter, og det er akkurat det vi gjør når vi jobber tett på innbyggerne for å utvikle fremtidens tjenester. Hvis vi opplever at den digitale skoledugnaden kommunen nå inviterer til gir oss ny innsikt om problemer, ideer og perspektiver vil den samme metodikken også tas i bruk når vi fremover skal utvikle Våler kommune på andre områder, sier Haugen.

 

 

Tormod Lund ved Fylkesmannen i Østfold sier at de er glade for muligheten til å støtte digitaliseringsprosjektene i Våler kommune. Kommunen legger opp til et utstrakt samarbeid og kommunikasjon med innbyggere, næringsliv og andre kommuner. Barn og unge er en viktig

gruppe som må høres, særlig når det gjelder deres egen skole. Barnekonvensjonen krever faktisk det. En digital plattform møter de unge på deres egen hjemmearena. Lykke til Våler, avslutter Lund.

Bli med på å skape fremtidens barne-og ungdomsskole på Kirkebygden.

Delta i Skoledugnaden på: www.vaalerdugnad.no

 

 

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med

Petter Haugen, rådmann – mobil: 470 27 838

Bent Melleby, kommunalsjef miljø og teknikk – mobil: 450 23 459

Marianne Bernecker, rådgiver kommunikasjon og samfunnskontakt – mobil: 466 80 233