Forside Aktuelt Betaling for SFO og barnehage

Ang. betaling av SFO/barnhage

Oppdatert: 14.04.20

I en meget hektisk og uoversiktlig tid får Våler kommune stadig spørsmål ang. betaling av SFO- og barnehageopphold nå når disse plassene er stengt pga. coronaviruset.

Ordinær foreldrebetaling i barnehage og SFO fra 14. april

Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage eller SFO skal betale for dette fra og med 14. april.


Dette innebærer at foreldre som mottar et tilbud i barnehagen skal faktureres for dette på ordinær måte fra og med tirsdag 14. april. Forskriften understreker at det skal kreves ordinær betaling uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Det er ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.

Moderasjonsordninger for familier med lav inntekt gjelder og departementet viser til at de som har fått en endret inntektssituasjon kan søke om redusert foreldrebetaling. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager gir rom for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved varig nedgang i inntekt.

Foresatte til barn som mottar tilbud i barnehage eller SFO, men velger å ikke benytte det, må likevel betale for tilbudet. Bestemmelsene gjelder også for tiden etter 20. april når barnehager og SFO gradvis åpnes igjen.

Det skal ikke kreves foreldrebetaling når barna ikke har mottatt tilbud i barnehage eller SFO. Kommunene skal fortsatt kompenseres for tapte inntekter dette medfører fra foreldrebetaling i private og kommunale barnehager og SFO.

Les mer om forskriftene her:

FORELDREBETALING FRA 14.APRIL
Kuleramme

Ingen betaling for SFO og barnehage for mai-måned

Våler kommune har nå besluttet at ingen skal betale for sfo- og barnehageopphold for mai-måned. Opphold for mai tilsvarer den perioden sfo/barnehager til nå er besluttet stengt (perioden 13.03.20 – 13.04.20). Kommunen vil ikke sende ut faktura som viser 0,- å betale for mai-oppholdet. Dersom sfo/barnehager fortsetter å være stengt etter påske, vil denne perioden for april (kan bli tidsrommet 14.04 – 30.04) komme til fradrag på juni-oppholdet.

Betal mottatte fakturaer

Kommunen minner om at faktura for april-opphold skal betales til forfall den 01.04.20.

Likviditetsproblemer

Dersom noen skulle få likviditetsproblemer den kommende tiden er det bare å kontakte kommunen via telefon eller epost, og komme til enighet om en nedbetalingsavtale og/eller betalingsutsettelse.