Forside Aktuelt 17.mai i Våler 2023

17.mai i Våler 2023

Oppdatert: 03.05.23

Program for 17. mai 2023 i Våler kommune

17.MAI PROGRAM FOR VÅLE KOMMUNE 2023 (PDF)

Program for dagen Svinndal

17 maitegning Svinndal

Tegnet av Ronya Sørensen Samuelsen 7.klasse Svinndal skole

07:00 Skolekorpset spiller på Sæbyfeltet

07:30 Skolekorpset spiller på Fosseberget

08:00 Flaggheising. Skolekorpset spiller

08:00 Skolekorpset spiller i Fjellveien, på Origo, i Lyngveien og ved Svinndal skole

09:15 Oppstilling i skolegården for avmarsj til kirkegården

Bekransning ved Våler forsvarsforening

Tale v/Nils-Peder Skaug
Bekransning v/ Mia-Kristine Monge Warberg og Elias Christoffer Nyberg

09:30 Gudstjeneste i Svinndal kirke, Svinndal Soul Kids synger

10:15 Oppstilling i skolegården- 17. mai toget

Rekkefølge: «Lensmannen»

Ordfører

17. mai komitéen

Skolen:

7-1-2-3-4-5-6. klasse

Svinndal skolekorps

Ljom

Svinndal barnehage

Lag og foreninger og bygdas innbyggere

10:30 Avmarsj fra Svinndal skole

11:00 Matpause med leker for barna

Dagens konferansier: Kent Harestad

12:30 Tale for dagen v/Bjørn Håvard Onsaker

"Ja, vi elsker"

Tale for kongen v/ Ronja N. Sørensen Samuelsen og Celine Søderberg Wilhelmsen

Konsert ved Svinndal skolekorps

"Kongesangen"

"Svinndalsangen"

Utdeling av gave til 7. trinn

HUSK Å TA MED PROGRAMMET OG STOL

Svinndal skolekorps har kiosksalg ved Svinndal kirke

HER GÅR 17.MAITOGET I SVINNDAL 2023 (PDF)

Program for dagen Kirkebygden og Våk

17 maitegning kirkebygden

Tegnet av Mali-Eugenie Hellerud-Olsen 7.klasse Kirkebygden skole

08.00 Flaggheising v/ 1. Våler speidergruppe på disse stedene: Våk skole, Kirkebygden skole, Våler helse- og sosialsenter, Bergtunet, Våler Herredshus og Våler kirke.

08.15 Bekransning av bautasteinen ved Våler kirke v/Våler forsvarsforening

10.45 Gudstjeneste i Våler Kirke

11.45 Oppstilling av 17.mai-toget på kunstgressbanen i Kirkebygden

Rekkefølge: Øst politidistrikt

Ordføreren

17.mai komiteen 2023

1. Våler speidergruppe

Ljom musikkorps

Kirkebygden skole

Våk skole

Våler ungdomsskole

Sperbund familiebarnehage

Våk barnehage

Kirkebygden barnehage

Augerød barnehage

Læringsverkstedet Våler naturbarnehage

12.00 Avmarsj fra kunstgressbanen til Bergtunet

NB! Tog traséen er endret i år, ved at vi stiller opp på kunstgressbanen, går inn til venstre via omsorgsboligene og Helse- og sosialsenteret, før det ender opp på Bergtunet. Det offisielle programmet holdes her.

Ca. 12.45 Program Bergtunet

Velkommen v/varaordfører og konferansier Kai Guttulsrød

Ljom musikkorps spiller

Forsangere: Elever ved Våler ungdomsskole

Vi synger tre vers av «Ja, vi elsker»

Kongens tale v/nestleder i elevrådet, Martine Tscherning Kaabbel

Vi synger «Kongesangen»

Tale for dagen v/ ordfører Reidar Kaabbel

Vålersangen

Hjemmefrontmuseet på Bergtunet holder åpent under arrangementet denne dagen.


Etter at programmet er ferdig, ca. 13.15, oppfordres folk til å gå i et samlet borgertog tilbake til Kirkebygden skole, anført av Øst-politidistrikt.

All parkering i Kirkebygden på 17.mai skjer etter anvisning fra parkeringsvakter. Parkeringsavgiften kr 40,- går til 1. Våler speidergruppe som organiserer parkeringen.


Ca. 13.45- 15.45:

FAU arrangerer tradisjonelle leker for barna og kiosksalg ved henholdsvis Våk skole og Kirkebygden skole.

Husk å ta med stol/bord/evnt. medbrakt mat.

OPPSTILLING AV 17.MAITOGET-KUNSTGRESSBANEN (PDF)
HER GÅR 17.MAITOGET I KIRKEBYGDEN/VÅK 2023 (PDF)
OPPSTILLING AV SKOLER OG BARNEHAGER VED ANKOMST BERGTUNET (PDF)