Forside Aktuelt 17.mai 2022

17.mai 2022

Oppdatert: 28.04.22

Program for 17.mai 2022, Kirkebygden/Våk og Svinndal

Program for dagen på Kirkebygden

08.00 Flaggheising

v/1. Våler speidergruppe på disse stedene:
- Våk skole og Kirkebygden barneskole
- Våler helse- og sosialsenteret
- Våler Herredshuset og Våler kirke

All parkering skjer etter anvisning fra parkeringsvakter. Parkeringsavgiften kr.20,- går til 1. Våler speidergruppe som organiserer parkeringen.

08.15 Bekransing av bautasteinen ved Våler kirke

v/Våler forsvarsforening

10.45 Gudstjeneste i Våler Kirke

12.00 Oppstilling av 17. Mai-toget ved Kirkebygden skole

Rekkefølge:
- Øst politidistrikt
- Ordføreren
- 17. mai komiteen 2022
- 1. Våler speidergruppe
- Ljom musikkorps
- Våk skole
- Kirkebygden barneskole
- Våler ungdomsskole
- Krapfoss Hornorkester
- Læringsverkstedet Våler naturbarnehage
- Sperbund familiebarnehage
- Våk barnehage
- Kirkebygden barnehage
- Augerød barnehage
- Lag og foreninger (med faner)
- Folketoget

12.15 Avmarsj fra Kirkebygden skole til Helse- og sosialsenter

Ca.12.40 Program ved Helse- og sosialsenteret

• Velkommen v/ordfører Reidar Kaabel (konfransier)
• Ljom musikkorps spiller
• Vi synger tre vers av «Ja, vi elsker»
• Kongens tale (elevrådsleder, Zaid)
• Vi synger «Kongesangen»
• Tale for dagen (Ordfører Reidar Kaabbel)
• Vålersangen

Etter programmet er ferdig (ca.13.05) ved Helse- og sosialsenteret går 17. mai-toget tilbake til Kirkebygden skole, hvor det er fremme ca. kl. 13.30

Ca. 13.30 - 15.30 Leker for barna og kiosksalg VÅK SKOLE OG KIRKEBYGDEN SKOLE:

Tradisjonelle leker for barna og kiosksalg fra ca. kl. 13.30 på begge skolene.

Husk å ta med stol, bord og eventuelt medbrakt mat.

17.MAI KOMITÉEN ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!

17.MAI-PROGRAM FOR KIRKEBYGDEN/VÅK 2022 (PDF)
17maisvinndal

Program for dagen i Svinndal

07:00 Skolekorpset spiller på Sæbyfeltet

07:30 Skolekorpset spiller på Fosseberget

08:00 Skolekorpset spiller i Fjellveien, på Origo, i Lyngveien og ved Svinndal skole

09:15 Oppstilling i skolegården for avmarsj til kirkegården

09:30 Gudstjeneste i Svinndal kirke

- Svinndal Soul Kids synger


10:15 Oppstilling i skolegården- 17. mai toget

Rekkefølge:
- «Lensmannen»
- Ordfører
- 17. mai komitéen
- Skolekorpset
- Skolen: 7-1-2-3-4-5-6. klasse
- Svinndal skolekorps
- Ljom
- Svinndal barnehage
- Lag og foreninger og bygdas innbyggere

10:30 Avmarsj fra Svinndal skole

11:00 Matpause med leker for barna

12:30 Bunad/nasjonaldrakts parade

- Alle bunadskledde oppfordres til å delta, og vi oppfordrer også alle bygdas nasjonaliteter til å benytte sine eventuelle nasjonal/festdrakter.
- Tale for dagen v/Kjerstin Wøyen Funderud
- "Ja, vi elsker"
- Tale for kongen v/ Mikkel Karlsen Kullerud og Dominik Ellmann
- Konsert ved Svinndal skolekorps
- "Kongesangen"
- "Svinndalsangen"
- Utdeling av gave til 7. trinn

17. MAI KOMITÈEN ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!

HUSK Å TA MED PROGRAMMET OG STOL

Svinndal skolekorps har kiosksalg ved Svinndal kirke

17.MAI-PROGRAM 2022 (PDF)
17mai